Tin Hot
Trang chủ / Văn Hóa / Nhân vật – Sự kiện (page 134)

Nhân vật – Sự kiện

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ về văn hoá

Ngày 8/8, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung …

Đọc tiếp »