Trang chủ / Home / Bắt đầu thí điểm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bắt đầu thí điểm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) được thực hiện thí điểm tại TP Đà Nẵng từ 25/2 đến 30/6 và sẽ báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai trên diện rộng từ 1/7/2021

Bắt đầu thí điểm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân trên Cổng DVCQG theo hướng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cơ sở kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư qua trục liên thông văn bản quốc gia. Việc lựa chọn triển khai hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân là do hồ sơ này sử dụng nhiều thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu dân cư.

Để việc thực hiện thí điểm và triển khai trên diện rộng đồng bộ với kế hoạch của Bộ Công an, Tổng cục Thuế đề xuất lộ trình thực hiện tích hợp dịch vụ đăng ký thuế lần đầu như sau:

Giai đoạn 1, triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho cư dân. Vì cơ sở dữ liệu dân cư không có thông tin về ngày cấp, nơi cấp căn cước công dân để lên tờ khai đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, do đó việc tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư sẽ hỗ trợ hiển thị sẵn trên tờ khai các thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư, người nộp thuế (NNT) phải điền một số chỉ tiêu không có trong cơ sở dữ liệu dân cư). Việc xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế (CQT) giữ nguyên theo quy định hiện hành. Việc triển khai thí điểm sẽ thực hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng từ 25/2 đến 30/6/2021.

Giai đoạn 2, Tổng cục Thuế phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát lại các quy định, báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai thí điểm và đề xuất các nội dung sửa đổi các quy định pháp lý về đăng ký thuế để làm căn cứ triển khai trên diện rộng từ ngày 01/7/2021, đảm bảo lấy toàn bộ thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư làm căn cứ đăng ký thuế cho cá nhân. CQT không yêu cầu NNT mang hồ sơ đến CQT để đối chiếu (tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). 

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng và phân công các bộ phận thuộc CQT các cấp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia và dân cư. Về cách thức hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Thuế sẽ có tài liệu hướng dẫn cụ thể để cán bộ thuế và NNT có thể tải về tra cứu và thực hiện.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết đây là dịch vụ đăng ký thuế mới mà NNT thực hiện qua Cổng DVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, do đó trong thời gian tới ngành Thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ về dịch vụ thuế điện tử để NNT hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá về kết quả triển khai thí điểm để đề xuất các giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh./. 

7 bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của NNT

Bước 1: NNT sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng DVCQG và chọn dịch vụ đăng ký thuế lần đầu.

Bước 2: Cổng DVCQG định tuyến sang Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Tổng cục Thuế để NNT khai tờ khai đãng ký thuế mẫu số 05/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư  105/2020/TT-BTC.

Bước 3: Cổng TTĐT Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân.

Bước 4: NNT kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và bổ sung các thông tin khác không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại, cơ quan chi trả thu nhập).

Bước 5: Cổng TTĐT Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin NNT kê khai hồ sơ.

Bước 6: Cổng TTĐT Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đã nộp thành công, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử tại tài khoản giao dịch điện tử của NNT trong cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.

Bước 7: Cổng TTĐT Tổng cục Thuế tự động chuyển thông tin về hồ sơ đãng ký thuế lần đầu bằng điện tử của NNT vào hệ thống TMS ngay sau khi NNT nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử thành công.

Thanh Thanh

(PLVN)

Bạn nên đọc

Kiên Giang: Tổ chức dạy học linh hoạt, chủ động ứng phó diễn biến dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên …