Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mê Công mở rộng
Chiều 30/3, tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh của Lãnh đạo cấp cao khu vực GMS. Đây là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường đối thoại giữa các chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, đối tác phát triển, cũng như thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực vào các hoạt động GMS.