Trang chủ / KIÊN GIANG ONLINE / Lể hội Kiên Giang / Năm 2017, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức 11 sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch

Năm 2017, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức 11 sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 29/12/2016, Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2016-2020 ban hành Kế hoạch số 210/KH-BCĐ, tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong toàn tỉnh về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và những thành tựu cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tố quốc hôm nay; khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với quảng bá, giới thiệu các tiềm năng văn hóa, danh lam thắng cảnh và hình ảnh Kiên Giang với du khách; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo Kế hoạch trong năm 2017, tỉnh sẽ tổ chức 11 sự kiện, lễ hội, cụ thể như: Lễ hội lần thứ 6, kỷ niệm 56 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, thời gian 02 ngày, từ ngày 08/01 – 09/01/2017, tại khu di tích lịch sử Hòn Đất; lễ hội đón giao thừa tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, ngày 27/01/2017 (nhằm 30 tết), tại Quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá (Trung tâm sinh hoạt cộng đồng); lễ hội Năm văn hóa du lịch Hà Tiên và kỷ niệm 281 năm Ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2017), thời gian 03 ngày, từ ngày 09/02 – 11/02/2017 (nhằm ngày 13 – 15/01 âm lịch), tại Đền thờ họ Mạc và Công viên Trần Hầu, thị xã Hà Tiên; lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, thời gian 02 ngày, từ ngày 05/4 – 06/4/2017 (nhằm ngày 09/3 – 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp; lễ giỗ 04 nhà sư liệt sĩ, huyện Châu thành, ngày 10/6/2017, tại Tháp 4 sư, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu lần thứ 282 (1735-2017), thời gian 03 ngày, 19/6 đến 21/6/2017 (nhằm 25/5 đến 27/5 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử-văn hóa núi Bình San và tượng đài Mạc Cửu; lễ tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, dự kiến ngày 27/7/2017, tại Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc; lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thời gian 03 ngày, từ ngày 15/10 đến 17/10/2017 (nhằm ngày 26/8 – 28/8 âm lịch), tại thành phố Rạch Giá; lễ hội lần thứ 4, kỷ niệm 57 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, thời gian 02 ngày, từ ngày 11/10 đến 12/10/2017, tại Khu di tích Nhà bia liệt sĩ Mai Thị Nương; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứXI năm 2017, thời gian 03 ngày, từ ngày 01/12 đến 03/12/2017 (nhằm ngày 14/10 – 16/10 âm lịch), tại huyện Gò Quao và lễ hội Nghinh Ông – xã Lại Sơn – huyện Kiên Hải, thời gian 03 ngày, từ ngày 01 đến 03/12/2017 (nhằm ngày 14/10 đến 16/10 âm lịch), tại xã Lại Sơn – huyện Kiên Hải.

Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2016-2020 giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập các Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh tổ chức trình Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất để tổ chức thực hiện. Đồng thời giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức tốt, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh thông qua Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để kịp thời giải quyết./.

kiengiang.gov.vn

Bạn nên đọc

Thay đổi liên tục, tốn tiền dân lắm

Trước hàng loạt các vụ việc tiêu cực, can thiệp điểm thi xảy ra ở …

%d bloggers like this: