Trang chủ / KIÊN GIANG ONLINE / Giải pháp xúc tiến đầu tư năm 2017

Giải pháp xúc tiến đầu tư năm 2017

Liên tục trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, đã huy động tốt các nguồn lực để thực hiện mục tiêu ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch theo hướng tập trung vào những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong đó xúc tiến đầu tư có vai trò quan trọng để thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển thương mại, du lịch và bước đầu đã phát huy được hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 Truongnghe-01B.jpg

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng Tập đoàn Taekwang thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Đào tạo nghề Phú Quốc.

Năm 2016, công tác xúc tiến đầu tư đã đạt được một số hiệu quả đó là: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 ước đạt 45.203 tỷ đồng, đạt 103,62% kế hoạch và tăng 11,56% so cùng kỳ năm 2015; thu hút được 690 dự án, quy mô 34.131 ha, với tổng vốn đăng ký 451.496 tỷ đồng, trong đó, có 321 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, quy mô 16.504 ha, tổng vốn đầu tư là 139.466 tỷ đồng, chiếm 31,09%/tổng vốn đăng ký; thu hút được 41 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) của nhà đầu tư đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,44 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế đạt hơn 542.000 USD, chiếm 37,10%/trên tổng vốn đầu tư đăng ký; tập trung vào các lĩnh vực đầu tư như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, địa ốc, nuôi tôm công nghiệp, chế biến nông, thuỷ sản,… Tổng số doanh nghiệp đăng ký là 8.323 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 64.921 tỷ đồng.

Truongnghe-02B.jpg

Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng ĐBSCL – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đạt được kết quả trên là sự phối hợp gắn kết giữa các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên còn một số vấn đề khó khăn đó là:

Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh, mặc dù đã được đầu tư nhiều trong những năm gần đây, nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư; việc thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, chuyển giao công nghệ còn chậm chưa tạo ra sản phẩm có giá trị cao;

Chưa xây dựng được chiến lược xúc tiến đầu tư dài hạn, quy hoạch chung, cũng như việc triển khai vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; chưa xây dựng cơ sở dữ liệu một cách đầy đủ về môi trường đầu tư…, phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp;

Sự phối hợp để nắm bắt thông tin hoạt động xúc tiến đầu tư để tạo sự liên kết với các tổ chức, các cơ quan xúc tiến trong và ngoài nước, các cơ quan Bộ, ngành Trung ương chưa được duy trì thường xuyên.

Để thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư năm 2017, quan điểm và mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đó là:

Phát huy lợi thế là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL; tranh thủ cơ chế chính sách, nguồn lực phân bổ của Trung ương đầu tư có hiệu quả, để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch, công bằng giữa các thành phần kinh tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực vào tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ đầu tư và đảm bảo chất lượng, hiệu quả quy trình “Một cửa liên thông” trong thực hiện các thủ tục đầu tư. Tiến hành rà soát tiềm năng, nhu cầu liên kết hợp tác đầu tư; xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo từng thời kỳ để kêu gọi, thu hút các dự án từ các nguồn vốn đầu tư, nhất là ưu tiên cho những chương trình, dự án mang tính động lực, tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; thu hút dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại của các nhà đầu tư lớn, tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào nông nghiệp, chế biến nông sản; mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng điểm, cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ; tập trung thực hiện hoàn thành và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Để đạt được mục tiêu đề ra cần triển khai đồng bộ các giải pháp đó là:

Một là, tăng cường công tác đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư…, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Hai là, tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy hợp tác thu hút đầu tư, cụ thể: Phát huy lợi thế Kiên Giang là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế khu vực ĐBSCL, tranh thủ tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương; tập trung huy động các nguồn vốn bằng nhiều hình thức linh hoạt như PPP, BOT, BT, BTO…, để triển khai đồng bộ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy tăng tưởng kinh tế của tỉnh.

    Ba là, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 319/CTr-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; các sở, ban ngành và địa phương chủ động phối hợp tăng cường hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và áp dụng các cơ chế, chính sách mới theo quy định.

    Bốn là, tăng cường thiết lập mối liên kết hợp tác, mở rộng quan hệ để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển: Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, diễn đàn đầu tư, khảo sát thị trường, hội chợ, triển lãm…, từ nguồn xúc tiến quốc gia hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thương mại và du lịch thiết thực, hiệu quả; tạo mối quan hệ với đại sứ quán, tham tán thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và đại sứ quán, lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới đạt được hiệu quả.
    Năm là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi, danh mục dự án ưu tiên đầu tư; quy hoạch, chương trình, đề án; quy trình thủ tục giải quyết đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư…, thông qua cổng thông tin điện tử, Website của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương: Tổ chức triển khai và theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện và tổng hợp kết quả hoạt động, cũng như tổng hợp đề xuất tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Đồng thời kết hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan xúc tiến đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam, của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng kiều bào Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư./.

Ng. Lê Hồng (TN – http://vanphong.kiengiang.gov.vn)

Bạn nên đọc

Thay đổi liên tục, tốn tiền dân lắm

Trước hàng loạt các vụ việc tiêu cực, can thiệp điểm thi xảy ra ở …

%d bloggers like this: