Trang chủ / KIÊN GIANG ONLINE / Để trẻ em có cuộc sống lành mạnh, an toàn hơn

Để trẻ em có cuộc sống lành mạnh, an toàn hơn

Nhằm hưởng ứng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em”, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang mới đây đã ban hành văn bản số 506 về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Học sinh tỉnh Kiên Giang sôi nổi tham gia hoạt động ngoại khóa trong trường học

Nội dung văn bản ghi rõ, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức các vấn đề về trẻ em và tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời tăng cường trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Bên cạnh đó, văn bản cũng nêu rõ các sở, ban, ngành rà soát, cần tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách có liên quan đến trẻ em do địa phương ban hành để phù hợp với Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn của Trung ương có liên quan. Xác định đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ban, ngành tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn vận động xã hội dành cho trẻ em.

Với mục tiêu để trẻ em trên địa bàn tỉnh được sinh hoạt trong một môi trường sống lành mạnh, an toàn, UBND tỉnh cũng chỉ yêu cầu các cơ sở, ban ngành khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em, khảo sát, thu thập thông tin, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Luật Trẻ em và mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em tại địa phương. Đồng thời cập nhật thông tin về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em xã bãi ngang ven biển, biên giới, hải đảo, trẻ em trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng thiên tai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, dịch vụ về trẻ em; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo đảm quyển trẻ em của các cơ quan, tố chức, cá nhân.

Không những chú trọng xây dựng các chế tài để bảo vệ trẻ em, tỉnh Kiên Giang còn thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, Diễn đàn trẻ em các cấp với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” do Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai. Phối hợp chặt chẽ thực hiện việc bàn giao, quản lý trẻ em trong dịp hè để bảo đảm mùa hè an toàn cho trẻ em, giảm thiểu trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang còn đề cao hoạt động giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em về tự bảo vệ, phòng, chống bị xâm hại và về thực hiện quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Song song với đó chú trọng phát triển hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em để vận động nguồn lực thực hiện quyền trẻ em, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương.

Trương Anh Sáng

(Moitruong.net.vn)

Bạn nên đọc

Quá tải nghiêm trọng cấp phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn

Những ngày gần đây, người dân đổ xô đến các sở GTVT xin cấp phù …

%d bloggers like this: